Oznakowanie dróg

Nasza oferta

Malowanie linii Lublin

Oznakowanie poziome dróg

Wykonujemy oznakowanie poziome w różnych technologiach tj. cienkowarstwowe (farbami rozpuszczalnikowymi), grubowarstwowe ( masami chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi) oraz w technologii pośredniej tzw. spreyplastu (odnowa i renowacja oznakowania).

Malowanie dróg Lublin

Oznakowanie poziome parkingów

Wykonujemy oznakowanie poziome parkingów w różnych technologiach tj. cienkowarstwowe (farbami rozpuszczalnikowymi), grubowarstwowe ( masami chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi) oraz w technologii pośredniej tzw. spreyplastu (odnowa i renowacja oznakowania).

Montaż znaków drogowych

Montaż znaków drogowych

Realizujemy wszelkiego rodzaju montaże oznakowania pionowego w szczególności : znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, konstrukcji wsporczych bramowych i wysięgnikowych oraz znaków aktywnych zasilanych energią słoneczną.

Projektowanie i obsługa czasowych organizacji ruchu

Projektowanie i obsługa czasowych organizacji ruchu

Sporządzamy oraz wdrażamy projekty czasowych organizacji ruchu wraz z ich utrzymywaniem przez cały okres procesu inwestycyjnego.

O NAS

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji drogowych polegające na oznakowaniu pionowym i poziomym dróg oraz wdrażaniu i utrzymywaniu czasowych organizacji ruchu podczas trwania całego procesu inwestycyjnego na terenie Lublina i całego województwa lubelskiego a także w południowo-wschodniej części kraju.

Kontakt

Adresul. Felin 11
20-278 Lublin

Telefon605 100 473