Oznakowanie poziome dróg - malowanie pasów Lublin

Znaki drogowe poziome

Wykonujemy oznakowanie poziome w różnych technologiach tj. cienkowarstwowe (farbami rozpuszczalnikowymi), grubowarstwowe (masami chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi) oraz w technologii pośredniej tzw. spreyplastu (odnowa i renowacja oznakowania). Świadczymy również usługi związane z usuwaniem zbędnego oznakowania poziomego poprzez frezowanie nawierzchni lub usuwanie metodą hydromechaniczną. Ponadto w okresach jesienno-zimowych oferujemy usługę suszenia wilgotnej nawierzchni specjalistycznymi suszarkami z silnikami turboodrzutowymi.