Oznakowanie poziome parkingów

Oznakowanie poziome parkingów

Wykonujemy oznakowanie poziome parkingów w różnych technologiach tj. cienkowarstwowe ( farbami rozpuszczalnikowymi ), grubowarstwowe 
( masami chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi ) oraz w technologii pośredniej tzw. spreyplastu (odnowa i renowacja oznakowania ). Świadczymy również usługi związane z usuwaniem zbędnego oznakowania poziomego poprzez frezowanie nawierzchni lub usuwanie metodą hydromechaniczną. Ponadto w okresach jesienno-zimowych oferujemy usługę suszenia wilgotnej nawierzchni specjalistycznymi suszarkami z silnikami turboodrzutowymi.